Nápověda

na webu Aukce nemovitostí. I vaši nemovitost prodáme 123

Dokumenty k prodávaným objektům naleznete u každé aukce vpravo dole. Pečlivě si je nastudujte, než se přihlásíte do aukce. Po prokázání totožnosti si můžete vyžádat doplňující informace a dokumenty, které se nezveřejňují z důvodu ochrany soukromí a osobních dat. Nečekejte s registrací na poslední chvíli, protože nemusíte mít dostatek času na prokázání totožnosti a vyžádání si dalších informací. Registrací si zakládáte účet na portálu, který můžete kdykoliv zase zrušit. Vaše osobní data i dokumenty, které je obsahují, budou vymazány a skartovány.

Seznamte se také se Všeobecnými obchodními podmínkami, ve kterých naleznete veškeré důležité informace.

Jak se registrovat

Chcete - li se stát Účastníkem elektronické aukce nebo jen využívat informací a služeb, které portál www.prodano123.cz nabízí, vytvořte si svůj uživatelský účet.

 1. Kliknutím na tlačítko Registrace v pravém horním rohu nebo na pole Registrujte se, se Vám zobrazí formulář, ve kterém vyplníte požadované informace.  
 2. Přihlašovací údaje jsou vždy povinnou položkou – vyplňte emailovou adresu a zvolte heslo. Těmito údaji se budete přihlašovat k portálu www.prodano123.cz.
 3. Na váš email bude následně doručeno Potvrzení emailové adresy s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou e-mailovou adresu potvrdíte.
 4. Po potvrzení e-mailu je Váš účet schválen, můžete se přihlásit a podat přihlášku do aukce.  

Jak splnit podmínky účasti v aukci

Pro účast v aukci musíte splnit následující kroky: 

 1. Zaregistrovat se na portálu www.prodano123.cz nebo se přihlásit na již vytvořený uživatelský účet, ověřený pomocí e-mailu
 2. Doložit Poskytovateli, pořádajícímu konkrétní aukci, svoji totožnost a Smlouvu o účasti v elektronické aukci. Oba dokumenty musí být opatřeny úředně ověřenými podpisy a doručeny na korespondenční adresu Poskytovatele. Výjimkou může být ověření totožnosti a podepsání Smlouvy o účasti v elektronické aukci zástupcem Poskytovatele při osobní účasti na prohlídce nemovitosti. V takovém případě na oba dokumenty připojí svůj podpis a razítko ověřující zástupce Poskytovatele. V některých případech lze přijmout Smlouvu o účasti v elektronické aukci také formou Sdělení před uzavřením smlouvy, které najdete ve spodní liště webu prodano123.cz. Tato náhradní forma se týká pouze Smlouvy, nikoli Dokladu o prokázání totožnosti. Ten musí být doručen s ověřeným podpisem
 3. Oba dokumenty musí být doručeny Poskytovateli nejméně do konce termínu pro registraci alespoň e-mailem, následně ale musí být odeslány poštou nebo do datové schránky. V případě zaslání pomocí osobní nebo firemní datové schránky, nemusí být podpisy úředně ověřené
 4. Každý Účastník aukce musí prokázat schopnost financování koupě Předmětu aukce. Pokud bude Vítěz aukce financovat část kupní ceny pomocí hypotečního nebo jiného úvěru, je povinen o tom Poskytovatele informovat dostatečně dopředu. Poskytovatel má právo požadovat potvrzení banky o poskytnutí úvěru. Pokud Účastník aukce nemá předjednaný úvěr v bance, může mu Poskytovatel zprostředkovat pomoc externích hypotečních specialistů, kteří provedou scoring a případně zajistí nejvhodnější úvěr. Příslušné formuláře pro prokázání schopnosti financování koupě Předmětu převodu najdete v sekci Formuláře. Banka může použít svůj vlastní formulář nebo zaslat informační e-mail na e-mailovou adresu Účastníka aukce.
 5. Připojit se ke konkrétní aukci tlačítkem "účastnit se" a odeslat přihlášku do aukce
 6. Složit na účet Poskytovatele uvedený v Aukční síni Aukční jistotu v termínu, uvedeném na detailu aukce

Jak prokázat totožnost

Totožnost je možno doložit několika způsoby:

 • ověřenými doklady zaslanými poštou na korespondenční adresu Poskytovatele,
 • ověřenými doklady kvalifikovaným podpisovým certifikátem (osobním / firemním),
 • ověřenými konvertovanými doklady datovou schránkou přes CzechPoint
 • neověřenými podpisy z datové schránky Účastníka aukce do datové schránky Poskytovatele

Možnosti prokázání totožnosti mohou být uvedeny v Aukční vyhlášce ke konkrétní aukci a jsou uvedeny v detailu aukce na portálu www.prodano123.cz.

Pro prokázání totožnosti si můžete stáhnout formuláře:

Formulář pro ověření totožnosti fyzická osoba

Formulář pro ověření totožnosti právnická osoba

Smlouva o účasti v elektronické aukci

Jak složit Aukční jistotu

 • Složení Aukční jistoty je jednou z podmínek pro účast v aukci. Většinou je složení Aukční jistoty dovoleno až po prokázání totožnosti Zájemce o účast v aukci. 
 • Informace o plnění podmínek účasti v konkrétní  aukci najdete v Aukční síni.
 • Výše Aukční jistoty, lhůtu pro její složení a možnost jejího zaplacení najdete v Aukční vyhlášce k vybrané aukci popřípadě na detailu této aukce.  
 • V případě, že Aukční vyhláška obsahuje přesné informace o způsobu a podmínkách složení Aukční jistoty (včetně čísla účtu), postupujte podle ní - pokyny k zaplacení vám nemusí v tomto případě Poskytovatel poslat, pošle vám až následně potvrzení o zaplacení Aukční jistoty.
 • Upozorňujeme, že Aukční jistota musí být připsána na účet Poskytovatele nejméně 1 hodinu před začátkem aukce.

Aukční jistotu můžete uhradit převodem na účet Poskytovatele. Platební instrukce (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) vám budou sděleny Poskytovatelem e-mailem po odeslání přihlášky do aukce. Případně můžou být tyto instrukce zveřejněny přímo v Aukční vyhlášce. 

Kdy začne aukce

Začátek elektronické aukce - datum a čas - je pevně stanoven v Aukční vyhlášce a zobrazen v detailu aukce na portálu www.prodano123.cz. Po splnění všech podmínek účasti v aukci vám bude v systému přidělen ke konkrétní aukci identifikátor a můžete se aktivně podílet na účasti v aukci (činit příhozy/podání) kdykoli v jejím průběhu. 

Jak přihazovat

Pokud jste připojen(a) k vybrané aukci a splnil(a) jste podmínky účasti v ní, můžete aktivně dražit – přihazovat v aukci následujícím způsobem: klikněte na Přihlášení, v zobrazeném okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na Přihlásit. Zobrazí se vám v pravém horním rohu  Vaše jméno. Klikněte na záložku Moje aukce a mezi Probíhajícími aukcemi vyhledejte aukci, které se chcete zúčastnit. U probíhající aukce se Vám zobrazí box s kolonkou pro příhoz a podání.

Váš příhoz/podání činíte vyplněním kolonky příhoz a potvrzením tlačítka Přihodit a potvrzením tohoto příhozu v konfirmačním dialogovém okně. Tímto je učiněn váš příhoz/podání. Podání (Vámi nabízená cena) se automaticky přepočte po vyplnění výše příhozu. Vaše podání a příhoz bude zobrazeno v seznamu příhozů a bude zvýrazněno. 

Podání je bráno za učiněné v případě, že bylo systémem elektronických aukcí Účastníkovi aukce potvrzeno takto: po podání se vám zobrazí nad aukcí informace v zeleném poli Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh aukce

Seznam příhozů, aktuální cena a status nejvyššího podání se aktualizuje automaticky v intervalu 10s.

Výše příhozu/podání

 1. První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno Aukční vyhláškou a v boxu a kolonce příhoz je poprvé nabízena nula).
 2. Další minimální příhoz je stanoven dle Aukční vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu (např. 1000,- Kč).
 3. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.  

Stejné podání a dorovnání nabídky 

 1. Obecně platí, že nemohou Účastníci aukce v elektronické aukci činit stejné podání. 
 2. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické aukci vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy. 

V případě nejasností nebo dotazů nás kontaktujte písemně nebo telefonicky

Váš tým Prodáno123.cz