Co dělat, když vám hrozí exekuce?

Čím dál více lidí se dostává do dluhové pasti. Pokud se to týká vás nebo vašich bližních, nenechte to dojít až k exekuci. Kontaktujte nás a my vám pomůžeme najít nejvhodnější řešení tak, abyste nepřišli o majetek a střechu nad hlavou.

Bohužel, v dnešní době, a v blízké budoucnosti, se čím dál víc lidí dostává nebo dostane do dluhové pasti. Omezení kvůli Covidu přivedla mnoho firem a soukromníků na pokraj bankrotu, mnozí museli své podnikání přerušit nebo úplně uzavřít. Dopady na ekonomiku jsou a budou enormní. S tím jde ruku v ruce nebezpečí ztráty zaměstnání nebo výrazné snížení příjmů. Když k tomu přičteme skokové navýšení cen energií, a s tím spojené zdražování veškerého zboží, potravin, dopravy atd., rýsuje se černý scénář nadměrného zadlužení značné části naší populace. Nejohroženější skupiny jsou mladé rodiny s dětmi a staří lidé.
Pokud se tato situace týká i vás nebo vašich blízkých či přátel, ozvěte se nám. Vyslechneme vás a společně najdeme takové řešení, abyste nepřišli o majetek a střechu nad hlavou. Nenechte situaci dojít až k exekuci. Poplatky exekutorů jsou pro dlužníky likvidační. Zde uvádíme poplatky, uvedené na www.soudni-exekutor.cz:
Mimosmluvní odměna exekutora za provedení exekuce

- Exekuce ukládající zaplacení peněžité částky
Základem pro určení odměny je výše exekutorem vymoženého plnění.
Mimosmluvní odměna exekutora činí:
do 3 000 000 Kč základu ............................................15 %,
z přebývající částky až do 40 000 000 Kč základu .....10 %,
z přebývající částky až do 50 000 000 Kč základu .......5 %,
z přebývající částky až do 250 000 000 Kč základu .....1 %.
Částka nad 250 000 000 Kč se do základu nezapočítává.
Odměna exekutora činí nejméně 3 000 Kč.


- Exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky
Odměna za provedení exekuce vyklizením činí 10 000 Kč za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost, jejichž vyklizení ukládá exekuční titul.
Odměna za provedení exekuce odebráním věci je-li v exekučním titulu uvedena hodnota této věci, činí odměna za každou odebranou věc 15 % z její hodnoty, nejméně však 2 000 Kč. Není-li cena odebrané věci v exekučním titulu uvedena, činí odměna exekutora 2 000 Kč za každou odebranou věc. Odměna za provedení exekuce odebráním věci činí nejvýše 10 000 Kč za všechny věci odebrané na základě jednoho exekučního titulu.
Odměna za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být prodána a její výtěžek rozdělen mezi spoluvlastníky, se vypočte obdobně jako odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. Základem pro určení výše odměny je výtěžek prodeje věci. V případě, kdy společná věc má být rozdělena jinak než prodejem, činí odměna exekutora 6 000 Kč za každou rozdělovanou věc.
Odměna za provedení exekuce provedením prací a výkonů činí 6 000 Kč za každý vykonaný exekuční titul, který ukládá provedení prací a výkonů.

Už chápete? Odměna exekutora za každou odebranou věc může značně převyšovat její hodnotu. Do takové situace se opravdu dostat nechcete

Sídlo firmy
Sídlo firmy
Kaprova 42/14
110 00
Praha