Daň z příjmů při prodeji nemovitosti

Kdy podléhá příjem z prodeje nemovitosti zdanění daní z příjmu? Co je to časový test? Co to obnáší pro prodávající?

Kdy podléhá příjem z prodeje nemovitosti zdanění daní z příjmu?

Při prodeji nemovitosti vzniká prodávajícímu příjem podléhající zdanění. Ke zdanění podléhá rozdíl mezi původní kupní cenou + náklady na rekonstrukci či přestavbu + další zhodnocení (musíte mít na všechno doklady a faktury, tak si je pečlivě uložte pod dobu časového testu) a prodejní cenou. Teoreticky se může stát, že základ daně bude 0,- Kč, a to když prodáte nemovitost za stejnou nebo nižší cenu, než jste ji koupili, případně součet prodejní ceny a nákladů na rekonstrukci nebo přestavbu jsou stejné jako prodejní cena.

NE každý prodej podléhá zdanění, ale přiznání k dani z příjmu podat MUSÍTE VŽDY, a to mezi lednem a dubnem NÁSLEDUJÍCÍHO ROKU PO PRODEJI. 

Co je to časový test?

Časový test je období od nabytí (koupě) nemovitosti po její prodej. Všechny nemovitosti nabyté do 31.12.2020 podléhají 5-ti letému časovému testu. Nemovitosti nabyté od 1.1.2021 podléhají 10-ti letému časovému testu. 

Kdy se daň NEPLATÍ?

 

Prodej nemovitosti je osvobozen od daně z příjmu, pokud mezi jejím nabytím a prodejem uplyne alespoň pět let; tato lhůta platí pro prodej všech nemovitostí, které jste nabyli do 31. 12. 2020. V případě nemovitostí, které jste nabyli od 1. 1. 2021, platí nově lhůta deset let. Pro osvobození od daně tedy platí pravidlo vlastnictví 5 nebo 10 let (tzv. “časový test”) podle toho, kdy jste dům nebo byt získali.

Kdy ještě neplatíte daň z příjmu:

Dvouleté bydlení v prodávané nemovitosti
Od daně jste osvobozeni také v případě, že jste v nemovitosti před prodejem dva roky bydleli. Pokud je nemovitost ve společném jmění manželů, stačí, když v něm bydlel jen jeden z nich. V nemovitosti nemusíte mít ani trvalé bydliště, budete však muset prokázat, že jste v ní skutečně bydleli po dobu 2 let bezprostředně před prodejem.  Pro tyto účely můžete požádat sousedy nebo SVJ o potvrzení o bydlení v nemovitosti, dále to můžete doložit např. korespondencí, která vám byla na adresu nemovitosti zasílána (účty za energie, telefon, výpisy z banky apod.).

POZOR! Povinnost nahlásit tuto skutečnost finančnímu úřadu máte do konce roku.

Sídlo firmy
Sídlo firmy
Kaprova 42/14
110 00
Praha